اول؛ حرکت های مثبت شهرداریِ کلانشهر رشت در این روزها، باعث خوشحالی حداقل من بود. از افتتاح پروژه‌ی پیاده راهِ خیابان علم الهدی گرفته تا تبدیل ساحتمانِ «استانداری قدیم» به یک ساختمان کاملن فرهنگی هنری به‌نامِ «خانه‌ی فرهنگ و هنر رشت». دوم؛ پیش‌تر ها که رشت تبدیل به کلانشهر نشده بود، شهرداری به صورت سفت و سخت از کار کردن…