دانشجویان محترم درس محیط های چند رسانه ای می توانند از طریق لینک زیر اسلاید های درس میحط چند رسانه ای را دانلود نمایند.   لینک دانلود