برای اولین بار در بهار بارش برف رو در رشت مشاهده کردیم. تصویر مربوط به ۱۰ فروردین ۹۳ در خیابان گلسار رشت است.

barf-rasht