مرگ در یکی از بیمارستان های تهران به سراغ یکی دیگر از «رزمنده» های جنگ آمد.مرگی که چند وقت بود، عمو مهرداد (دوست قدیمی پدر) با آن دست و پنجه میکرد.این اواخر سرطان ریه داشت که دکتر‌ها دلیل اصلی آن آرا اثرات شیمیایی دوران جنگ می‌دانستند.
«مهرداد فهمانی ارشد» متولد سال ۱۳۴۶، از ۱۵ سالگی در جبهه ها حضور پیدا کرد و بعد از ادامه تحصیل در فدراسیون ورزش های رزمی، شهرداری تهران و … مشغول به‌کار بود. سال ۸۲، تمام توان خود را به کار گرفت و در انتخابات مجلسِ هفتم در رشت نامزد و به‌دلیل قرار گرفتن نامش در لیستِ نمایندگانِ دولت رد صلاحیت شد.

چند وقتِ پیش که یک مقدار وضعیت بهتری پیدا کرده بود به همراه مادرش به خانه‌‌ی ما آمدند. مثل همیشه سخنش با شوخی و صلابت آمیخته بود. خاطره های زیادی تعریف کرد، از شیطنت دوران جوانی، جنگ، سیاست و از بیماری‌ش چیزی به میان نیاورد چون قرار نبود  مادرش را با این صحبت ها آزرده کند.
دیروز در رشت تشییع جنازه بود. او را شکوهمندانه به خاک سپردند.خدا حافظ مردِ بزرگ، خداحافظ رزمنده.
مهرداد فهمانی
مهرداد فهمانی